Photos at Parties

1. 2. Matsuda Hiroshi 3.Tsutsumi Yukihiro 4.Jeong Myeong-Ju 5.Murakami Hitoshi 6. Prof. Park ChanYoung 7.Teragaito Masakazu
8. Prof. Hong Sungbok 9.Lee Hwajeong 10.Hirasawa Mikazo 11.Jeon ChoonBae 12.Ichihara Kazuhiro 13.Lee Sangyop 14.Shimokawa Koya
15.Kin Eiko 16.Yamamoto Satoko 17.Hirono Aki 18.Furihata Rei 19.Hashimoto Satoru 20.Suzuki Masaaki 21.Akiyoshi H.
22.Goda Hiroshi 23.Wada Masaaki 24.Lee JungHoon 25.Prof. Jin GyoTaek


1.Jeong Myeong-Ju 2.Kobayashi Tsuyoshi 3.Ikeda Toru 4.Sakuma Makoto 5.Matsuda Hiroshi 6. Shimokawa Koya 7.Tadokoro Yuuki
8. Horigome Sayo 9.Ichihara Kazuhiro 10.Hirasawa Mikazo 11.Prof.Park ChanYoung 12.Lee Hwajeong 13.Lee Sangyop 14.Prof. Jin GyoTaek
15.Tsutsumi Yukihiro 16.Hirono Aki 17.Yamamoto Satoko 18.Murai Hiroko 19. 20.Jeon ChoonBae 21.Lee JungHoon
22.Prof. Hong Sungbok 23.Kin Eiko 24.Furihata Rei 25.Kurihara Aya 26.Suzuki Masaaki 27.Murakami Hitoshi 28.Morimoto Kanji