Japanese

Oka Mathematical Institute

Institut Kiyoshi Oka de Mathématiques


hyoushi


About Oka Symposium


Oka Symposium, where four prominent mathematicians are invited to give their talks, is held every year.History and Archives


date speakers
2021.12.18-19 19th Oka Symposium YOSHINAGA Masahiko
TAKEI Yoshitsugu
TSUKAMOTO Masaki
NAMIKAWA Yoshinori
2019.11.30-12.01 18th Oka Symposium OZAWA Narutaka
MOTOHASHI Yoichi
KOBAYASHI Ryoichi
SAITO Masa-Hiko
2018.12.01-02 17th Oka Symposium TSUJI Hajime
KONDO Shigeyuki
ARAKAWA Tomoyuki
HASHIMOTO Koji
2017.12.02-03 16th Oka Symposium ISHIMASA Tsutomu
SEKIGUCHI Jiro
TAKEBE Takashi
MOCHIZUKI Takuro
2016.12.03-04 15th Oka Symposium TAKEGOSHI Kensho
KUGO Taichiro
YOSHIKAWA Ken-ichi
MULASE Motohico
2015.12.05-06 14th Oka Symposium HORI Kentaro
FUJIKI Akira
OSHIMA Toshio
MORIMOTO Tohru
2014.12.06-07 13rd Oka Symposium MABUCHI Toshiki
MIYAOKA Yoichi
EGUCHI Tohru
HIRAI Takeshi
2013.12.14-15 12nd Oka Symposium SUZUKI Masakazu
MUKAI Shigeru
FUTAKI Akito
YAMAGUCHI Hiroshi
2012.12.15-16 11st Oka Symposium HAYASHI Masahito
FUJIMOTO Hirotaka
NAKAMURA Iku
SHIGA Hironori
2011.12.03-04 10th Oka Symposium SUGIMOTO Shigeki
WAKIMOTO Minoru
YAMANOI Katsutoshi
NOUMI Masatoshi
2010.12.04-05 9th Oka Symposium ISHIKAWA Goo
KOBAYASHI Toshiyuki
KATORI Makoto
NOGUCHI Junjiro
2009.06.06-07 8th Oka Symposium KODAMA Hideo
YOSHIDA Masaaki
USUI Sampei
OKAMOTO Tatsuaki
2008.03.08-09 7th Oka Symposium IKEDA Tamotsu
KANNO Hiroaki
KANEYUKI Soji
MIMURA Masayasu
2007.03.20-21 6th Oka Symposium HAMADA Yusaku
ARAI Hitoshi
OHSAWA Takeo
SAITO Kyoji
2006.03.18-19 5th Oka Symposium AOMOTO Kazuhiko
UMEDA Toru
OMORI Hideki
SUMIHIRO Hideyasu
2005.01.08-09 4th Oka Symposium HIRONAKA Heisuke
SHISHIKURA Mitsuhiro
MIYATAKE Sadao
MASUDA Kyuya
2004.03.06-07 3rd Oka Symposium KOMATSU Gen
SAKAI Makoto
JIMBO Michio
OKABE Yasunori
2003.03.08-09 2nd Oka Symposium SAKAMOTO Reiko
YOSHIDA Hiroyuki
UEDA Tetsuo
NISHIDA Takaaki
2002.03.15-16 1st Oka Symposium NISHINO Toshio
TSUCHIYA Akihiro
NARUKI Isao
TSUNODA Shuichiro