Japanese

Oka Mathematical Institute


hyoushi


About Oka Symposium


Oka Symposium, where four prominent mathematicians are invited to give their talks, is held every year.History and Archives


date speakers
2019.11.30-12.01 18th Oka Symposium OZAWA Narutaka
MOTOHASHI Yoichi
KOBAYASHI Ryoichi
SAITO Masa-Hiko
2018.12.01-02 17th Oka Symposium TSUJI Hajime
KONDO Shigeyuki
ARAKAWA Tomoyuki
HASHIMOTO Koji
2017.12.02-03 16th Oka Symposium ISHIMASA Tsutomu
SEKIGUCHI Jiro
TAKEBE Takashi
MOCHIZUKI Takuro
2016.12.03-04 15th Oka Symposium TAKEGOSHI Kensho
KUGO Taichiro
YOSHIKAWA Ken-ichi
MULASE Motohico
2015.12.05-06 14th Oka Symposium HORI Kentaro
FUJIKI Akira
OSHIMA Toshio
MORIMOTO Tohru
2014.12.06-07 13rd Oka Symposium MABUCHI Toshiki
MIYAOKA Yoichi
EGUCHI Tohru
HIRAI Takeshi
2013.12.14-15 12nd Oka Symposium SUZUKI Masakazu
MUKAI Shigeru
FUTAKI Akito
YAMAGUCHI Hiroshi
2012.12.15-16 11st Oka Symposium HAYASHI Masahito
FUJIMOTO Hirotaka
NAKAMURA Iku
SHIGA Hironori
2011.12.03-04 10th Oka Symposium SUGIMOTO Shigeki
WAKIMOTO Minoru
YAMANOI Katsutoshi
NOUMI Masatoshi
2010.12.04-05 9th Oka Symposium ISHIKAWA Goo
KOBAYASHI Toshiyuki
KATORI Makoto
NOGUCHI Junjiro
2009.06.06-07 8th Oka Symposium KODAMA Hideo
YOSHIDA Masaaki
USUI Sampei
OKAMOTO Tatsuaki
2008.03.08-09 7th Oka Symposium IKEDA Tamotsu
KANNO Hiroaki
KANEYUKI Soji
MIMURA Masayasu
2007.03.20-21 6th Oka Symposium HAMADA Yusaku
ARAI Hitoshi
OHSAWA Takeo
SAITO Kyoji
2006.03.18-19 5th Oka Symposium AOMOTO Kazuhiko
UMEDA Toru
OMORI Hideki
SUMIHIRO Hideyasu
2005.01.08-09 4th Oka Symposium HIRONAKA Heisuke
SHISHIKURA Mitsuhiro
MIYATAKE Sadao
MASUDA Kyuya
2004.03.06-07 3rd Oka Symposium KOMATSU Gen
SAKAI Makoto
JIMBO Michio
OKABE Yasunori
2003.03.08-09 2nd Oka Symposium SAKAMOTO Reiko
YOSHIDA Hiroyuki
UEDA Tetsuo
NISHIDA Takaaki
2002.03.15-16 1st Oka Symposium NISHINO Toshio
TSUCHIYA Akihiro
NARUKI Isao
TSUNODA Shuichiro